Så här gör du när du mäter fönster

När du mäter upp fönstret gör som på bilden - mät från vägg till vägg i fönsternischen (mät på minsta stället och dra av 5 mm från måttet). Observera att fönsterkarmen måste vara minst 15 mm – helst 25 mm för att få plats med glidskenan.

Halvfönster – Du mäter som på bilden från ena väggen till och med fönstrets mittstolpe. Samma sak här – karmen och mittstolpe måste vara minst 15 mm och helst 25 mm.

Produktanvisningar:

Nätfönster för fasta ramar
Bestämning av bredden
- Mät upp karmbredden (avståndet mellan karmsidorna) och välj ett lämpligt standardmått.
Bestämning av höjden
- Mät upp karmhöjden (avståndet mellan karmens under- och överstycke) och välj ett lämpligt standardmått.
Rullgardinsfönster Deluxe
Bestämning av bredden
- Mät upp bredden inklusive fönsterkarmens sidostycken. Leta upp passande storlek
Bestämning av höjden
- Mät upp höjden inklusive karmens under- och överstycke. Höjden får inte överstiga 150 cm.

MÅTTILLVERKNING
Bestämning av bredden

- Mät upp bredden inklusive fönsterkarmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 160 cm.
Bestämning av höjden
- Mät upp höjden inklusive karmens under- och överstycke. Max 170 cm.
Rullgardinsfönster för takfönster

Bestämning av bredden
- Mät upp bredden på smygens insida och lägg till 5 cm. Leta upp en passande storlek.
Bestämning av höjden
- Mät upp höjden mellan fönstrets karmunderstycke och karmöverstycke och lägg till 5 cm. Höjden får inte överstiga 5 cm.