EU direktiv for insektsnät

I "Official Journal of the European Communities", L175 19 july 1993, Volume 36 str Legislation Annex.
1. Chapters V to X of this Annex apply throughout all stages after primary production during preparation,processing, manufacturing, packaging, storing, transportation, distribution, handling and offering for sale to the consumer.
Ild. In rooms where food is prepared, treated or processed (excluding dining areas) windows and other openings must be constructed to prevent the accumulation of dirt. Those which can be opened to the outside environment must where necessary be fitted with insect-proof screens which can be easily removed for cleaning...

Fritt översatt till svenska skulle detta bli...
1. Kapitel 5 och 10 av detta Annex ar tillämpliga genom samtliga skeden efter ursprunglig tillverkning, som lagerhållning.
Ild. I rum där mat hanteras, bereds eller tillagas (exklusive matsalar) skall fönster och liknande öppningar vara konstruerade satt ansamlingar av smuts förhindras. De fönster som kan öppnas skall förses med insektsnät som enkelt kan demonteras for rengöring.